Thứ sáu, 15 Tháng 7 2016 06:37

Formosa Nước mắt, biển và sự cúi đầu

Chỉ trong 2 tháng, giới chủ Formosa Hà Tĩnh đã nhanh chóng cúi đầu xin lỗi tới 2 lần, nhưng nước mắt biển miền Trung thì vẫn có thể sẽ chảy lâu dài, thậm chí 50-70 năm nữa.

Top
SJ Time - шаблон joomla Оригами