Nguyễn Trường Tộ (1830 – 1871) còn được gọi là Thầy Lân; là một danh sĩ, kiến trúc sư, và là nhà cải cách, canh tân xã hội Việt Nam ở thế kỷ 19 thời vua Tự Đức. Ông chủ trương vận động hiện đại hóa đất nước, vạch ra những thực trạng cứng ngắc của Nho Giáo và sự yếu kém của chính quyền đương thời.

Trương Phúc Phan là một trong những anh hùng mở cõi Nam Bộ thời kỳ chúa Nguyễn xứ Đàng Trong, vốn thuộc dòng dõi võ tướng lẫy lừng công danh của miền đất lửa Quảng Bình.

Page 3 of 3
Top
SJ Time - шаблон joomla Оригами