Thứ năm, 09 Tháng 3 2017 11:59

Nền tự do Hoa Kỳ II: Tự do Báo Chí

Giống như Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Báo Chí là một trong các điều căn bản của nền Dân Chủ. Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ đã cấm đoán chính quyền không được phép tước bớt các tự do ngôn luận, tôn giáo, báo chí và hội họp.

Top
SJ Time - шаблон joomla Оригами