Thứ năm, 09 Tháng 3 2017 12:00

Nền tự do Hoa Kỳ III: Tự do Tôn Giáo

Tự do cá nhân là một nguyên tắc rất quan trọng trong nền Dân Chủ của Hoa Kỳ.Tự do cá nhân được Tu Chính Án Thứ Nhất thuộc Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo vệ, bao gồm các tự do về tôn giáo, ngôn luận, báo chí và hội họp.

Top
SJ Time - шаблон joomla Оригами