Bia mộ Nguyễn Trường Tộ

11 Tháng 9 2015
Người cập nhật :  

Nhà cải cách yêu nước Nguyễn Trường Tộ qua đời ngày 10/10 năm Tự Đức thứ 24 (tức ngày 22/11/1871), lúc 43 tuổi. Mộ ông đặt tại làng Bùi Chu, khi ấy thi hài ông được an táng tại Bãi đá mài ( cách mộ bây giờ khoảng 300m về phía Tây), sau đó được cải táng về vị trí hiện nay.

1.    Tên di tích : Bia - Mộ Nguyễn Trường Tộ
2.    Loại công trình: bia mộ 
3.    Loại di tích: lịch sử 
4.    Quyết định: xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia theo quyết định số 97 ngày 21   tháng 01 năm 1992
5.    Địa điểm: làng Bùi Chu, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
6.    Thông tin về di tích

Năm 1943, giáo sư Từ Ngọc Lân tổ chức kêu gọi các bậc hiền tài và các sỹ phu trong Hội khai trí tín đức ở Vinh đã góp công sức, tiền của để xây Mộ, dựng bia cho Danh nhân.

Trên Bia khắc đầy đủ họ, tên, chức tước cùng với câu thơ nổi tiếng của ông:

Nhất thất túc thành thiên cổ hận,
Tái hồi đầu thị bách niên cơ
Nguyễn Trường Tộ

Dịch nghĩa: 

Một bước sa chân ngàn thuở hận,
quay mặt nhìn đã hết trăm năm
Nguyễn Trường Tộ

Phía trước và mặt bên của cột trụ bia có chạm 2 câu đối bằng chữ Hán-Nôm ngợi ca tinh thần chí khí của một con người rất mực kính chúa yêu nước:

Câu đối ở mặt bên:

"Trung quân chính sách quang tiền sử

Ái quốc tinh thần khởi hậu nhân."

Câu đối phía trước:

"Kính chúa yêu người yên tạc dạ 

Trung vua mến nước vốn ghi lòng"

Ngày 21/01/1992, Bộ Văn hóa xếp hạng di tích cấp Quốc gia tại Quyết đinh số: 97/QĐ, ngày 21/01/1992. Năm 1996, huyện Hưng Nguyên đầu tư kinh phí xây dựng nâng cấp khu di tớch trờn diện tích 1062m2, công trình tưởng niệm danh nhân gồm 02 phần: Vườn mộ và mộ. Phần trong không rộng nhưng được tôn tạo khá khang trang, có hàng rào, vườn hoa, cây cảnh, đường dạo thêm tôn nghiêm, hài hòa với cảnh quan, làng xóm thôn quê. 

Top
SJ Time - шаблон joomla Оригами