Một Số Sự Kiện Gắn Liền Với Nền Đệ Nhất Cộng Hòa

28 Tháng 8 2015
Người cập nhật :  

Người ta có thể có nhiều nhận định phán đoán khác nhau về con người Ngô Đinh Nhu hoạt động trong hoàn cảnh một chế độ đã diễn ra. Đã có những phán đoán phê phán về những khuyết điểm của chế độ Ngô Đình Diệm như độc tài, gia đình trị, công giáo trị. Trong chừng mực nào, người ta có thể chấp nhận những phê phán như thế, nếu chỉ xét một cách chủ quan, tương đối, có thiên kiến phần nào.


Một Số Sự Kiện Với Năm Tháng Có Ý Nghĩa:

TT Thời gian Sự Kiện Nhân Vật
  06.1954, Cannes Quốc trưởng Bảo Đại ủy nhiệm cho ông Ngô Đình Diệm lập nội các mới.
  25.06.1954, Sàigòn Ông Ngô Đình Diệm về Việt Nam
  21.07.1954, hay 20/07/1954 Genẻve 14 Nước Ký Kết Hiệp Định
  06.08.1954-23.8.1963 Hoa Kỳ Ông Trần Văn Chương, đại sứ t ại Hoa Thịnh Đốn
  07.09.1954 Sài Gòn Pháp trao trả Dinh Norodom, Chính Phủ Ngô Đình Diệm đổi tên thành Dinh Độc lập
  20.09.1954 Việt Nam Lê Văn Viễn (tức Bảy Viễn) trở về
  23/10/55VN N ĐD tổ chức trưng cầu dân ý. Ông NĐDiệm đạt 98.2% số phiếu, làm Tổng Thống, Bảo Đại bị truất phế
    Các tướng lãnh Nguyễn Văn Hinh, Nguyễn Văn Vỹ, Trần Văn Đôn ban đầu thời Thủ Tướng Ngô Đình Diệm

Nhóm nòng cốt chuẩn bị cho Thủ Tướng Ngô Đình Diệm: Hoàng Bá Vinh, Cao Xuân Cẩm, Cao Xuân Mỹ, Đỗ La Lam, Hà Đức Minh, Trần Kim Tuyến, Phạm Văn Nhu, Nguyễn Vỹ, …Nhị Lang, Hồ Hán Sơn, Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Thành Phương, Văn Ngọc, Hà Huy Diễm, Nguyễn Phổ, Hoàng Cơ Thụy, Nguyễn Hữu Khai, Huỳnh Minh Ý, Đoàn Trung Còn, Nguyễn Văn Quyền, (Nguyễn Trãi) Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Trọng Ứng, Khuất Duy Trác, Cung Thúc Tiến, Trần Chánh Thành (tự sát dịp 30/4/1975 tại nhà ở Sàigòn), Trình Minh Thế (chết 03.05 1955), Lý Kai (chết 14.07.1956), Nguyễn Hữu Châu, Lương Danh Môn, Võ Văn Hải

  31.02.56 Ngô Đình Luyện, bạn học với Tạ Quang Bửu, cố vấn, đại sứ lưu động, toàn quyền tại London
    Nguyễn Thị Nghĩa, em ruột Nguyễn Đệ, Couvent des Oiseaux
    Trần Văn Đỗ, Ngoại Trưởng
  1956 Ngô Đình Nhu, cố vấn
  1/59 Luật gia đình: 135 điều, cấm ly dị, cấm đa thê, truất quyền của con ngoại hôn, Trần Lệ Xuân dự thảo và trình Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa ngày 13.12.1957
    Đoàn Thêm, Đổng Lý Văn Phòng
    Trần Quốc Bửu, Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Lao Công Việt Nam
  11.11.60 Mưu toan lật đổ chế độ lần 1: Đảo chính: Phan Quang Đán, Hoàng Cơ Thụy, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam, Nguyễn Thành Phương,  Bùi Lượng,  Phan Bá Cầm, Vương Văn Đông, Nguyễn Chánh Thi, …
  1960-63 Phong Trào Áo dài Bà Nhu.
  27.02.1962 Chính biến l ần 2: Oanh tạc Dinh Độc Lập: Phạm Phú Quốc – Nguyễn Văn Cử- Nguyễn Xuân Vinh.
  01.03.63 (6.2) Tượng Hai Bà Trưng.
  05/05/63

Huế

Lễ Mừng TGM Ngô Đình Thục. Cờ VN va cờ Vatican.
  08/05/63

Huế

Đại Lễ Phật Đản 2507treo cờ VN nhưng không được treo cờ Phật Giáo ngoài khuôn viên các Chùa. Biểu tình phản đối. 9 người chết có cả trẻ em, 20 người bị thương. Phật Giáo có 10,5. Công Giáo có 1,5. Quan hệ Mỹ Việt bắt đầu căng thẳng
  09/05/63 Phật Giáo đòi 5 điểm:

1/. Hủy lệnh cấm treo cờ Phật

2/. Phật Giáo phải bình đẳng Công Giáo

3/. Không được đàn áp Phật Giáo

4/. PG được quyền thờ phượng theo tín ngưỡng của mình

5/. Chính quyền phải bồi thường những thiệt hại cho Phật Giáo và trừng trị những người có trách nhiệm trong việc đàn áp PG ngày 08/05/1963

  12/05/63 Phái đoàn PG gồm 8 người từ Huế vào Sài Gòn kiến nghị Tổng thống
  28/05/63 T.T Thích Tịnh Khiết kêu gọi Phật Tử xuống đường.

Tại Huế, cả ngàn người xuống đường. Tại SG, nhiều tằng ni Phật Tử xuống đường , tuyết thực 48 giờ trước Quốc Hội. Đại sứ F. E. Nolting vắng mặt khỏi SG, ĐS W.C. Trueheart giải quyết

  2/6/63

Huế

Hằng trăm sinh viên biểu tình bạo động,Huế giới nghiêm
  4/6/63 Trueheart gặp Nguyễn Đình Thuần, BTPTT, nhưng bất đồng
  7/6/63 Bà Trần Lệ Xuân ca ngợi tổ chức Phụ Nữ Liên Đới và cho các nhà lãnh đạo PG bị CS giật giây
  11/6/1963 HT Thích Quảng Đức, 73 t, tẩm xăng tự Thiêu ở ngã tư Lê Văn Duyệt Phan Đình Phùng. Bà Nhu tuyên bố “Tất cả các lãnh đạo PG đóng góp vào quốc gia là nướng một nhà sư”
  16/6/63 Uy Ban CP va PG ký Thông Cáo Chung. Truyền thong Mỹ chỉ trích chính quyền NĐD. TT Trí Quang (sinh 1922) thay thể TT Thích Tịnh Khiết
  25/6/1963 Trưởng CIA John Richardson không giải quyết được mâu thuẫn CP và PG. Ông Nhu đòi làm mạnh và chống PG vì không chống Cộng.
  Những ngày cuối tháng 6/63 Đại Sứ Trueheart đe dọa chính quyền NĐD, nên NDD trở nên độc lập với áp lực Mỹ hơn. Vai trò Nolting được trọng dụng. Nhưng Kennedy muốn thay thế
  Tháng 7-8/1963 Áp lực gia tăng
  11/7/63 Nolting trở lại Sàigòn thuyết phục NDD hòa giải với PG
  18/7/63 Nolting cố thuyết phục NDD. NDD chịu lên Đài Phát Thanh. Vụ tự thiêu thứ 2 xảy ra
  19/2/63 TT lên Đài PT chỉ hai phút, chỉ hứa có UB diều tra về việc xảy ra. Cảnh sát vẫn bao vây chùa
  23.07.1963 Trần Thanh Chiêu, TGĐ dân vệ đoàn,
  5/8/63

Phan Thiết

Nhà sư Nguyên Hương tự thiêu
  13/5/63

Huế

1 nhà sư quấn cổ tự thiêu. Ni cô tự thiêu tại một nhà thờ Cg. 1 sư 71 t tự thiêu ở Chùa Từ Đàm
  14/8/63 Nolting từ biệt NDD về Mỹ, Henry Cabot Logde đến thay thế
  15/8/63 Nolting rời Sàigòn. NDNhu cảnh giác Mỹ có thể thay đổi chính sách
  20/8/63 NDNhu cho enh bao vay tấn công chùa tại Xá Lợi, tại Từ Đàm: 30 chết, 200 bị thương, bắt giam 10xe chơ người
  21.08.1963 Bố ráp Chùa. LL Đặc Biệt và Dã chiến tấn công 2000 chùa trên toàn quốc, bắt 1400 tăng ni, 50-100 người chết. Mỹ lên án NDD. ở Hoa Thịnh Đốn và Honolulu. Cả nước thiết quân luật. Sinh viên bất tuân, xuống đường. Vũ Văn Mẫu từ chức cùng với Đại sứ Mỹ Trần Văn Chương
  22/8/1963 ĐS Cabot Lodge đến Sàigòn 9.30 tối
  23.08.1963 Lucien Conein được TVDôn mời đến Bộ TTM trao thu cho Cabot logde noi la quân đội không nhúng tay vào vụ PG. LV Kim phụ tá Trần Văn Đôn đòi loại NDNhu. Võ Văn Hải hứa bảo vệ TT NDD neu quan doi loai Nhu. R. Hilsman va Averell Harriman đều tỏ ý không ủng hộ chế độ NDD
  24/8/63 Cabot Logde liên lạc với Bộ Ngoại Giao và tòa Đại Sứ Mỹ phối hợp với tướng lãnh VN làm đảo chính chế độ NDD

Bộ Ngoại Giao gởi TĐS Mỹ tại Sài Gòn để thi hành ngay. Tối mật. Không được phổ biến. Chỉ đích thân Đại Sứ Cabot Lodge mới được phép đọc. Đối với CINPAC/POLAD thì chỉ Đô Đốc Felt được phép đọc

Theo CAS Sài Gòn 0265 báo cáo về quan điểm của Tướng Đôn; Sàigòn 320, Saigon 316. Sàigòn 329

Bây giờ thì rõ là hoặc quân đội đề nghị thiết quân luật, hoặc Ông Nhu đã lừa họ. Ông Nhu đã lợi dụng tình trạng đó để tấn công Chùa chiền bằng Cảnh Sát và Lực Lượng Đặc Biệt của Đại Tá Tung trung thành với ông, làm cho nhân dân Việt Nam và thế giới ngờ rằng quân đội làm. Hơn nữa cũng thất quá rõ rang là ông Nhu đã âm mưu sắp đặt ông ta vào vị trí chỉ huy.

Chính phủ Hoa Kỳ không thể dung dưỡng tình trạng mà quyền bính lại nằm trong tay ông Nhu và các thuộc hạ của ôngđể thay vào đó bằng những quân đội tinh nhuệ và những chính trị gia có tư cách.

Nếu Ông (Cabot Lodge) cố gắng hết sức, nhưng ông Diệm vẫn ngoan cố và từ chối thì chúng ta phải đối đầu với một điều có thể xảy ra, là ngay cả bản thân ông Diệm cũng không thể tồ tại được.

Kỳ tên: Hilsman, Ball, W. Averell Harriman 24/8/63

  25/8/63 ĐS Lodge báo cáo đã nhân được, nhấn mạnh mọi việc vẫn từ Hoa Thịnh Đốn
  26/8/63 Các Cố Vấn TT Mỹ chia 2 lập trường: Taylor muốốn có thảo luận thêm bức điện trên, và phe Mc Cone thấy tư cách xứng đáng của TT NDD, khó thay thế. Cuối cùng mọi người thấy cần phải dè dặt và giữ lại NDD, loại NDNhu thôi. VOA phổ biến vội lập trường Mỹ mà Lodge chưa gặp NDD. Nhưng các tướng Minh, Khiêm và Khánh đã được liên lạc
  27/8/63 TT Kennedy họp với các cố vấn cao cấp, trong đó có Nolting. Muốn loại bỏ Nhu nhưng hai anh em như gắn bó như cặp bài trùng. TTKennedy vẫn giữ lập trường điện văn ngày 24/8/1963
  29/8/63 Kennedy tin giao mọi trách nhiệm cho Cabot Lodge
  30/8/63 Kennedy sợ có cảnh tắm máu tại Sàigòn nên cho báo động các nơi ngoài khơi dự trù
  31/8/63 Tướng Minh báo cho Richardson biết kế hoạch đảo chánh phải hoãn lại, vỉ sự thân thiết Richardson với TT NDD có thể bại lộ cuộc đảo chánh.
  04.09.1963 Họp báo tại Dinh Gia Long
  09.09.1963 Bà Trần Lệ Xuân đi dự HNQT tại Nam Tư 10.09.1963 (11-19.09.63), đến Rôma: 22.09.1963
  29.9.1963 Đến Paris
  07.10.63 – 13/11/63 Đến Mỹ: đến Idlewild, hạ viện Mỹ 8.10.63, đến New York 09.10 (Hotel Waldrof-Astaria), 14.10, tới Harvard, MA. 03.11. ở Hotel Beverly Wilshire, Beverly Hills-13.11, sắm đồ ở New York (Barclay Luggage Shop), với tiền hóa đơn 52.045US$
    Ngô đình Lệ Thủy: 07.08.1945, Huế
  12.04.1967 Paris
    Nguyễn Thị Thuần, thư ký riêng của Bà Nhu
    Nhóm mật vụ miền Trung: Dương Văn Hiều, Nguyễn Tư Thái, Nguyễn Thiện Dzai
  11.63 Vị tướng cầm đầu đảo chính lật đổ chế độ Tổng Thống Ngô Đình Diệm: Đại Tướng Dương Văn Minh.
  01-2.11.63 Thiếu Tướng Đỗ Mậu, Các tướng lãnh Tôn Thất Đính, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Khánh, Lê Văn Tỵ, Văn Thành Cao.
    Một số nhân vật: Lê Công Hoàn, Trần Văn Khiêm, Truơng Đình Dzu.
  10 giờ đêm 27.7.1986 Ông bà Trần Văn Chương chết, có nhiều nghi vấn là Trần Văn Khiêm giết cha mẹ để giành gia tài (?)
Top
SJ Time - шаблон joomla Оригами