Phan Chu Trinh (1872–1926), còn được gọi là Phan Châu Trinh, tên hiệu là Tây Hồ, Hy Mã, tự là Tử Cán. Ông là nhà thơ, nhà văn, và là chí sĩ yêu nước thời cận đại trong lịch sử Việt Nam; người mở đầu cho phong trào Duy Tân và có công lớn trong việc lập đông Kinh Nghĩa Thục. Ông chủ trương "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh", tuân thủ các đường hướng bất bạo động, nâng cao dân trí, đẩy mạnh tự do dân chủ theo chiều hướng của các nước văn minh Phương Tây.

Nguyễn Trường Tộ (1830 – 1871) còn được gọi là Thầy Lân; là một danh sĩ, kiến trúc sư, và là nhà cải cách, canh tân xã hội Việt Nam ở thế kỷ 19 thời vua Tự Đức. Ông chủ trương vận động hiện đại hóa đất nước, vạch ra những thực trạng cứng ngắc của Nho Giáo và sự yếu kém của chính quyền đương thời.

Trương Phúc Phan là một trong những anh hùng mở cõi Nam Bộ thời kỳ chúa Nguyễn xứ Đàng Trong, vốn thuộc dòng dõi võ tướng lẫy lừng công danh của miền đất lửa Quảng Bình.

Page 3 of 3
Top
SJ Time - шаблон joomla Оригами