Displaying items by tag: Tu Chính Án Thứ Nhất

Thứ năm, 09 Tháng 3 2017 12:00

Nền tự do Hoa Kỳ III: Tự do Tôn Giáo

Tự do cá nhân là một nguyên tắc rất quan trọng trong nền Dân Chủ của Hoa Kỳ.Tự do cá nhân được Tu Chính Án Thứ Nhất thuộc Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo vệ, bao gồm các tự do về tôn giáo, ngôn luận, báo chí và hội họp.

Thứ năm, 09 Tháng 3 2017 11:59

Nền tự do Hoa Kỳ II: Tự do Báo Chí

Giống như Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Báo Chí là một trong các điều căn bản của nền Dân Chủ. Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ đã cấm đoán chính quyền không được phép tước bớt các tự do ngôn luận, tôn giáo, báo chí và hội họp.

Thứ năm, 09 Tháng 3 2017 11:07

Nền tự do Hoa Kỳ I: Tự do Ngôn Luận

Người Mỹ thường ưa thích nói đùa rằng: “Hoa Kỳ là một xứ sở tự do, tôi có thể nói gì tôi muốn nói ra” hoặc là“tôi muốn bầu cho ai tùy ý tôi, chính quyền không thể bắt buộc tôi điều gì”. Các lời tuyên bố như kể trên rất đúng và đã được Tu Chính Án Thứ Nhất bảo vệ.

Top
SJ Time - шаблон joomla Оригами