Displaying items by tag: 1859

Thứ năm, 10 Tháng 3 2016 15:36

Phêrô Ðoàn Công Quý (1826-1859)

Phêrô Ðoàn Công Quý (1826-1859), Sinh năm 1826 tại Búng, Gia Ðịnh, Linh mục, bị xử trảm ngày 31/07/1859 tại Châu Ðốc dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 11/04/1909, lễ kính vào ngày 31/07.

Published in Tôn Giáo
Thứ năm, 10 Tháng 3 2016 14:04

Phaolô Hạnh (1827-1859)

Phaolô Hạnh (1827-1859), Sinh năm 1827 tại Chợ Quán, Giáo dân, bị xử trảm ngày 28/05/1859 tại Nam Việt dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 11/04/1909 do Ðức Piô X, lễ kính vào ngày 28/05.

Published in Tôn Giáo
Thứ năm, 10 Tháng 3 2016 07:18

Emmanuel Lê Văn Phụng (1796-1859)

Emmanuel Lê Văn Phụng (1796-1859), Sinh năm 1796 tại Ðầu Nước, Cù Lao Giêng, Giáo dân, Trùm Họ, bị xử trảm ngày 31/07/1859 tại Châu Ðốc dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 11/04/1909 do Ðức Piô X, lễ kính vào ngày 31/07.

Published in Tôn Giáo
Thứ năm, 10 Tháng 3 2016 04:54

Luca Phạm Viết Thìn (1820-1859)

Luca Phạm Viết Thìn (1820-1859) thường gọi là Cai Thìn, Sinh năm 1819 tại Quần Cống, Nam Ðịnh, Giáo dân, Cai Tổng, bị xử giảo ngày 13/01/1859 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 29/04/1951 do Ðức Piô XII, lễ kính vào ngày 13/01.

Published in Tôn Giáo
Thứ năm, 10 Tháng 3 2016 04:42

Giuse Phạm Trọng Tả (1800-1859)

Giuse Phạm Trọng Tả (1800-1859)còn gọi là Cai Tả, Sinh năm 1800 tại Quần Cống, Nam Ðịnh, Giáo dân, Cai Tổng, bị xử giảo ngày 13/01/1859 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 27/05/1951 do Ðức Piô XII, lễ kính vào ngày 13/01.

Published in Tôn Giáo
Thứ tư, 09 Tháng 3 2016 17:33

Ðaminh Phạm Trọng Khảm (1780-1859)

Ðaminh Phạm Trọng Khảm (1780-1859), Sinh năm 1780 tại Quần Cống, Nam Ðịnh, Quan Án, Giáo dân Dòng ba Ða Minh, bị xử giảo ngày 13/01/1859 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 29/04/1951 do Ðức Piô XII, lễ kính vào ngày 13/01.

Published in Tôn Giáo
Thứ tư, 09 Tháng 3 2016 17:00

Ðaminh Cẩm (1810 - 1859)

Ðaminh Cẩm (1810 - 1859), Sinh tại Cẩm Chương, Bắc Ninh, Linh mục, Dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 11/03/1859 tại Hưng Yên dưới thời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 29/04/1951 do Ðức Piô XII, lễ kính vào ngày 11/03.

Published in Tôn Giáo
Chủ nhật, 04 Tháng 10 2015 16:41

Cầm Bá Thước (1859–1895)

Cầm Bá Thước (1859–1895) là một trong những người lãnh đạo phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa. Ông là người dân tộc Thái, sinh tại bản Lùm Nưa, tổng Trình Vạn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa, trong một gia đình Cầm Bá Tiên - Quân cơ dưới triều nhà Nguyễn.

Published in Chính Trị
Top
SJ Time - шаблон joomla Оригами